Szállásadóknak

2017.06.07.

A pénztárgépek műszaki követelményeiről

A pénztárgépek műszaki követelményeiről

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. melléklete szerint a TEÁOR 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató valamennyi adóalany nyugtaadási kötelezettségét kizárólag pénztárgéppel teljesítheti. A KSH állásfoglalása alapján a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatók (ide értve a falusi szálláshely szolgáltatókat is) kizárólag a következő TEÁOR’08, illetve  ÖVTJ’14 kódok alá sorolódnak:

 

TEÁOR '08

TESZOR’08*

ÖVTJ’14**

Kód

Megnevezés

Kód

Megnevezés

Kód

Megnevezés

55.20

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

55.20.19

Egyéb szálláshely-szolgáltatás napi takarítás nélkül

552011

Falusi szálláshely-szolgáltatás

 

Azon szállásadók besorolása, akik nem falusi szálláshelyként, hanem a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben egyéb szálláshely-ként nevesített szálláskiadással foglalkoznak, a következő:

 

TEÁOR '08

TESZOR’08*

ÖVTJ’14**

Kód

Megnevezés

Kód

Megnevezés

Kód

Megnevezés

55.20

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

55.20.19

Egyéb szálláshely-szolgáltatás napi takarítás nélkül

552006

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás m.n.s.

 

Az ÁFA törvény 166. § (2) bekezdése értelmében a nyugtaadási kötelezettséget az adóalany számla kibocsátásával is teljesítheti, és ebben az esetben mentesül a gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól. A pénztárgép átállás gyorsítása érdekében az NGM idén januárban úgy döntött, hogy akik az online pénztárgép használata helyett a számlaadást választják, azoknak a 2014. február 28-át követően kiállított számláikról adatszolgáltatást kell teljesíteniük a NAV felé. A jogszabály megjelenése óta azonban számos gazdasági szereplő jelezte, hogy a következő hónaptól nyújtandó adatszolgáltatási kötelezettségüknek informatikai okokból nem tudnak határidőre megfelelni. Ezt a jelzést vette figyelembe az NGM, amikor február végén úgy módosította a szabályozást, hogy a 2014. február 28-át követően kibocsátott számlákról történő adatszolgáltatási kötelezettség 2015. január 1-ig nem vonatkozik azokra, akik nyugtakibocsátási kötelezettségüknek már 2013. szeptember 1-et megelőzően is kizárólag számla kibocsátásával tettek eleget.

Ahhoz, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében biztosított türelmi idővel élhessen az adóalany, erről legkésőbb 2014. március 17-ig nyilatkoznia kell a NAV felé elektronikus úton (PTGSZLAB adatlap kitöltése). Ha valaki ezt a határidőt elmulasztja, a rendeletben előírt adatszolgáltatást már márciustól teljesítenie kell.

A NAV tájékoztatás szerint a nyilatkozat elektronikus beküldéséhez szükséges Ügyfélkapus regisztráció elvégezhető a Kormányhivatal bármely járási (illetve fővárosi kerületi) hivatalában, vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél (a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala - KEK KH - , Visegrádi u. 110.) valamint, az állami adóhatóság központi ügyfélszolgálatain a megyeszékhelyeken, valamint Budapesten (1096, Budapest, Vaskapu u. 33-35.; 1139, Budapest, Petneházy u. 6-8.; 1144, Budapest, Gvadányi u. 69.; 1132, Budapest, Kresz Géza u. 15.).

 

A regisztrációt annak a magánszemélynek kell elvégeznie, aki a nyilatkozatot el fogja küldeni az adóhatósághoz, illetve aki az adóügyeket elektronikusan akarja intézni. Ez a személy lehet az adózó önmaga (adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó), jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében a képviseleti joggal rendelkező személy (pl.: egy kft. ügyvezetője), továbbá valamennyi adózó tekintetében annak állandó meghatalmazottja, megbízottja (pl.: könyvelő, adótanácsadó, stb.) is.

Az állami adóhatóság kijelölt ügyfélszolgálati irodáiban mind ügyfélkapus regisztráció megtételére, mind pedig az adózók számára internet eléréssel rendelkező számítógép használatára – a nyomtatvány kitöltésére és beküldésére - biztosított a lehetőség:

További bővebb információ:

http://www.nav.gov.hu/nav/online_penztargepek/uzemeltetok_cikkek/Tajekoztato_20140304.html